top of page

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lai pilnībā un vispusīgi izprastu šo dokumentu, SIA ROSEART lūdz to rūpīgi izlasīt. To, ka Pircējs izmanto interneta veikala vietni, nozīmē bezpretrunu piekrišanu šiem Lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai un Pircēja personas datu apstrādei. Šī Piedāvājuma noteikumi ir spēkā, ja vien īpašajās Vietnes sadaļās nav minēts cits.

SATURA RĀDĪTĀJS

Pamatjēdzieni

1. Vispārīgie noteikumi

2. Priekšmets

3. Pirkumu veikšana

4. Piegāde un pasūtījums

5. Preču apmaksa

6. Preču apmaiņa un atgriešana, līdzekļu atgriešana

7. Atbildība

8. Personas datu aizsardzība

9. Lietošanas noteikumu derīguma termiņš

10. Papildu nosacījumi

PAMATJĒDZIENI

Vietnes apmeklētājs – persona, kura apmeklē vietni infinityroze.lv bez Pasūtījuma noformēšanas mērķa.

Lietotājs - fiziska persona, vietnes apmeklētājs, kurš piekrīt šī Līguma noteikumiem un vēlas veikt Pasūtījumus internet veikalā infinityroze.lv.

Pircējs ir persona, kura ir pieņēmusi Lietošanas noteikumus ar šī piedāvājuma nosacījumiem, veic pasūtījumus un iegādājās preces no SIA ROSEART, kas tiek prezentētas vietnē infinityroze.lv, savām personīgajām, sadzīves un citām ar uzņēmējdarbību nesaistītām vajadzībām.

Pārdevējs — SIA ROSEART, reģ. Nr.: 42103106890, Juridiskā adrese: Baltezera 7-24, Rīga.

E-veikals - SIA ROSEART Pārdevēja oficiālais internetveikals, kas atrodas interneta adresē infinityroze.lv, kurā tiek piedāvātas Pārdevēja iegādei Preces, kā arī apmaksas un Preču piegādes noteikumi Pircējiem.

Mājaslapa — https://www.infinityroze.lv/.

Prece - Rozes kolbā, Flop Art gleznas, dāvanu kastes iepakojumam, gravējums uz metāla plāksnītes, kas atrodas koka statīva.

Pasūtījums - pienācīgi noformēts un ievietots Lietotāja, Pircēja pieprasījums (attiecīgie lauki mājaslapā ir aizpildīti sadaļās "Grozs", "Pasūtījuma noformēšana") par pirkumu un piegādi uz Lietotāja norādīto adresi, kas ir izvēlēta infinityroze.lv vietnē.

Akceptēšana - Preču pasūtījuma noformēšana no Pircēja puses saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Pārdevējs pārdod Preces izmantojot internetveikalu infinityroze.lv.

1.2. Pasūtot Preces Internetveikalā, Lietotājs piekrīt Preču pārdošanas noteikumiem, kuri ir aprakstīti zemāk tekstā (turpmāk – Preču pārdošanas noteikumi). Ja Pircējs nepiekrīt šiem Lietošanas noteikumiem, Lietotājam ir pienākums nekavējoties pārtraukt pakalpojuma lietošanu un atstāt vietni infinityroze.lv.

1.3. Preču pārdošanas noteikumi, kā arī Vietnē piedāvātā informācija par Precēm, ir Lietošanas noteikumi saskaņā ar Latvijas likumiem. Attiecības patērētāju tiesību aizsardzības jomā regulē Latvijas Civilkodekss, Patērētāju tiesību aizsardzības likums “Par preču attālinātās pārdošanas noteikumu apstiprināšanu” un citi pieņemtie Latvijas likumi un tiesību akti.

1.4. Lietošanas noteikumus Pārdevējs var mainīt vienpusēji, nebrīdinot Lietotāju/Pircēju. Lietošanas noteikumu jaunā versija stājas spēkā pēc tās publicēšanas Vietnē un attiecas uz jebkuru Pasūtījumu, kas veikts pēc publicēšanas, ja vien šajos Lietošanas noteikumu nosacījumos nav noteikts citādi.

1.5.1. Lietošanas noteikumu Vietnes apmeklētājs/Pircējs atzīst par pieņemtu no brīža, kad Pircējs Vietnē bez autorizācijas veic Pasūtījumu, kā arī no brīža, kad Pircējs ir akceptējis Pasūtījumu, izmantojot Vietnes lapu "Pasūtījuma veidlapa", kas tiek atvērts, kad sadaļā Grozs atver lapu "Veikt pasūtījumu".

1.5.2. Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

1.5.3. Pircēja pasūtījuma noformēšanas fakts ir beznosacījuma fakts, ka Pircējs piekrīt šī Līguma noteikumiem. Pircējs, kurš iegādājās preces Pārdevēja internetveikalā (noformēja pasūtījumu), tiek uzskatīts par personu, kura nostājusies attiecībās ar Pārdevēju saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

1.6. Mazumtirdzniecības līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pārdevējs izsniedz Pircējam skaidras naudas vai pārdošanas čeku vai citu preču apmaksu apliecinošu dokumentu.

1.7. Informējot Pārdevēju par savu e-pastu (e-pasta adresi) un tālruņa numuru, Vietnes apmeklētājs/Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs, kā arī viņa iesaistītās trešās personas izmanto šos saziņas līdzekļus, lai izpildītu pienākumus Vietnes apmeklētājiem/pircējiem, lai nosūtītu reklāmu un informatīvu informāciju, kas satur informāciju par atlaidēm, gaidāmajām un aktuālajām akcijām un citiem Pārdevēja pasākumiem, par pasūtījuma nodošanu piegādei, kā arī citu informāciju, kas tieši saistīta ar izpildi Pircēja saistībām saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

1.8. Veicot Pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs var uzticēt Līguma izpildi trešajai personai, vienlaikus paliekot atbildīgs par tā izpildi.

1.9. Pircējs var veikt pasūtījumu interneta veikalā infinityroze.lv 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot kārtējās apkopes vai tehnisku kļūmju periodus.

1.10. Visa Vietnē ievietotā tekstuālā informācija un preču grafiskie attēli ir Pārdevēja vai viņa darījumu partneru īpašums. Vietnes informācijas skatīšana vai lapu drukāšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai.

2. PRIEKŠMETS

2.1. Šo Lietošanas noteikumu priekšmets ir nodrošināt Lietotājam iespēju personīgām, ģimenes, sadzīves un citām ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām iegādāties interneta veikala katalogā infinityroze.lv uzrādītās Preces, iegādājoties Preces.

2.2. Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz visa veida Vietnē piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, ja vien šādi piedāvājumi ar aprakstu ir atrodami interneta veikala katalogā.

3. PIRKUMU VEIKŠANA

3.1. Lai veiktu Pasūtījumu, reģistrācija Vietnē nav obligāta.

3.2. Pārdevējs nav atbildīgs par Lietotāja sniegtās informācijas precizitāti un pareizību pasūtot preces.

3.3. Lietotāja/Pircēja saziņai ar menedžeriem un citiem Pārdevēja pārstāvjiem jābalstās uz vispārpieņemtas morāles un komunikācijas etiķetes principiem. Stingri aizliegts lietot nepiedienīgus vārdus, aizskarošus izteicienus, kā arī draudus un šantāžu, neatkarīgi no komunikācijas formas un kam tie bija adresēti.

3.4. Ja Pircēja pasūtītās Preces Pārdevēja noliktavā neatrodas, Pārdevējam ir tiesības norādītās Preces izslēgt no Pasūtījuma / atcelt Pircēja Pasūtījumu, par to brīdinot Pircēju, nosūtot atbilstošu elektronisku ziņojumu uz Pircēja norādīto adresi, ko Pircējs norādīja reģistrācijas laikā. Precei pievienotās fotogrāfijas ir tikai Preces ilustrācijas un var atšķirties no Preces faktiskā izskata. Precei pievienotie apraksti/rakstzīmes nepretendē uz pilnīgumu un var saturēt drukas kļūdas. Lai precizētu informāciju par Precēm, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādīto atsauksmju sistēmu.

3.5. Pilnībā priekšapmaksas pasūtījuma atcelšanas gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam atcelto Preču izmaksas tādā veidā, kādā par Preci tika samaksāts.

3.6. Pircēja pasūtījums tiek izpildīts Vietnē sadaļā "Grozs" noteiktajā kārtībā.

3.7. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par nepareizas informācijas sniegšanu, kuras dēļ Pārdevējs nevarēja pareizi pildīt savas saistības pret Pircēju.

3.8. Pēc Pasūtījuma veikšanas Vietnē, Pircējam tiek sniegta informācija par paredzamo piegādes laiku, nosūtot e-pastu/zvanot uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto adresi/kontaktnumuru.

3.9. Preču nodošanas datumu Pārdevējs var vienpusēji mainīt, ja tam ir objektīvi iemesli, pēc Pārdevēja ieskata.

3.10. Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

3.11. Lai veiktu pasūtījumu, ir nepieciešams pievienot vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

4. PIEGĀDE UN PASŪTĪŠANA

4.1. Pārdevēja pārdoto Preču piegādes veidi, kā arī aptuvenie piegādes laiki ir norādīti Vietnes infinityroze.lv sadaļā "Piegāde". Par konkrētiem piegādes laikiem Pircējs var vienoties, apstiprinot pasūtījumu.

4.2. Preces tiek piegādātas uz sekojošām valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija. Iegādātās preces tiek piegādātas ar Venipak starpniecību. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 1-2 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

4.2.1. Preču piegādi uz noteiktām valstīm var ierobežot piegādes valsts likumi un/vai atsevišķu valstu noteikumi un/vai starptautiskās attiecības. Preču piegādes ierobežojuma gadījumā preces ir jāatdod pārdevējam pieejamā veidā, par preci samaksātā nauda tiek atgriezta 14 dienu laikā tādā veidā, kādā tika samaksāta nauda par preci.

4.2.2. Vienlaikus ar Preci Pārdevējs iesniedz atgriešanas paziņojumu ar informāciju par atgriešanas termiņu un instrukciju par Preču kopšanu.

4.2.3. Klientiem no citām valstīm Pārdevējs nosūta pasūtījumu, neņemot vērā Pircēja rezidences valsts nodokļus un nodevas. Piegādes cenā nav iekļauti nodokļi un nodevas.

4.3. Pārdevējs iespēju robežās cenšas ievērot norunātos piegādes termiņus. Pārdevējs nav atbildīgs par iespējamu piegādes aizkavēšanos neparedzētu apstākļu dēļ, kas radušies bez Pārdevēja vainas.

4.4. Pēc piegādes Pasūtījums tiek nodots Pircējam vai trešajai personai, kas Pasūtījumā norādīta kā saņēmējs (turpmāk Pircējs un trešā persona tiek sauktas par "Saņēmēju").

4.5. Preču nejaušas nozaudēšanas vai nejaušas sabojāšanas risks pāriet uz Pircēju no brīža, kad viņam tiek nodots Pasūtījums un Pasūtījuma Saņēmējs paraksta Pasūtījuma piegādi apliecinošajos dokumentos. Pasūtījuma nepiegādes gadījumā Pārdevējs atlīdzina Pircējam Pircēja samaksātos Pasūtījuma un piegādes izdevumus pilnā apmērā vai izsūta atkārtoti identisku preci, pēc apstiprinājuma saņemšanas par Pasūtījuma nozaudēšanu.

4.6. Katras Pasūtījuma piegādes izmaksas tiek aprēķinātas individuāli un ir atkarīgas no izvēlētā piegādes veida.

4.7. Lietotājs saprot un piekrīt, ka: piegāde ir atsevišķs pakalpojums, kas nav Pircēja iegādāto Preču neatņemama sastāvdaļa. Pretenzijas pret iegādāto Preču kvalitāti, kas radušās pēc Preču saņemšanas un apmaksas, tiek izskatītas saskaņā ar Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu" un attiecīgā Pārdevēja garantijas saistībām.

4.8. Pārdevēja pienākums ir nodot preces Pircējam tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece tiek piegādāta Saņēmējam vai Preces saņēmējs ir saņēmis uz vietas, veikalā vai iepriekš noteiktā Pasūtījuma izdošanas vietā (t.sk. saņemšanas punkts).

4.9. Saņēmēja pienākums pēc Pasūtījuma saņemšanas pārbaudīt piegādātās Preces un tās atvērt, lai pārbaudītu Preču atbilstību norādītam daudzumam, Preču sortimentam un komplektācijai, kā arī pārbaudīt iepakojuma veselumu. Pretenziju gadījumā pret piegādātajām Precēm (nepietiekams iepakojums, Preču ievietošana, kas nav norādīta inventārā, ražošanas defekti, citas pretenzijas), Saņēmējs rakstiski aizpilda atgriešanas pieteikumu un nekavējoties informē Pārdevēju sadaļā "Kontakti". Ja Saņēmējs nav iesniedzis pretenziju iepriekš minētajā veidā, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pilnībā un pareizi izpildījis savu pienākumu nodot Preci.

4.10. Preču atgriešanai sakarā ar pretenzijām pret Precēm, Saņēmēja pienākums ir pievienot Sūtījumam, kurā ir atgrieztā Prece, šādus dokumentus: atgriešanas paziņojumu, maksājuma kvīts kopiju, sūtījuma inventāra kopiju, pases (vai cita personu apliecinoša dokumenta) kopiju, fotogrāfiju, kurā fiksēta laulība, pārbaudes slēdziens (ja tāds ir).

5. PREČU APMAKSA

5.1. Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

Swedbank, SEB, Citadele un Luminor un Visa/Mastercard karšu maksājumi.

5.2. Preču cenas vienpusēji un neapstrīdami nosaka Pārdevējs, un tās ir norādītas Interneta veikala lapās infinityroze.lv. Pircēja pasūtīto Preču cenas nepareizas norādes gadījumā Pārdevējs par to informē Pircēju, lai apstiprinātu Pasūtījumu par laboto cenu vai atceltu Pasūtījumu. Ja ar Pircēju nav iespējams sazināties, šis Pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu, izņemot gadījumus, ja Preču cena ir samazināta un/vai ir mazāka par cenu, kura ir norādīta Interneta veikalā. Ja Pasūtījums ir apmaksāts, Pārdevējs atgriež Pircējam par Pasūtījumu samaksāto summu tādā pašā veidā, kā tā tika samaksāta.

5.3. Preču cenu Vietnē Pārdevējs var mainīt vienpusēji. Šajā gadījumā Pircēja pasūtīto Preču cena netiek mainīta. Piedāvājums slēgt līgumu par konkrēto preci ir spēkā uz laiku, kamēr prece atrodas Pārdevēja mājaslapā, atkarībā no šīs preces pieejamības Pārdevēja noliktavā.

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, ir nepieciešams apstiprināt pasūtījumu un noklikšķināt uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

5.4. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

5.5. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

6. PREČU UN NAUDAS ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

6.1. Pārdevēja pārdoto Preču atgriešana vai apmaiņa tiek veikta saskaņā ar sekojošiem atgriešanas nosacījumiem:

6.1.2. Preču apmaiņa, ja tā neatbilst Pircējam pēc formas, izmēriem, stila, krāsas, izmēra vai komplektācijas, ir iespējama maiņas periodā - 14 dienu laikā, neskaitot pirkuma dienu.

6.1.2.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var nebūt obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

6.1.3. Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts, internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

6.1.4. Preču atgriešana vai apmaiņa iespējama, ja: tās noformējums (iepakojums, etiķetes), patērētāja īpašības tiek saglabātas, preces komplektācija pilnībā tiek saglabāta, kā arī dokuments, kas apliecina norādītās preces iegādes (pārdošanas) faktu un nosacījumus (čeks vai kases čeks).

6.1.5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrast šeit: Atteikumu tiesību veidlapa

6.1.6. Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts). Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles. Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6.2. Labas kvalitātes preču atgriešana:

6.2.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces jebkurā laikā pirms tās saņemšanas, kā arī 14 (Četrpadsmit) dienu laikā (interneta veikalā), neskaitot pirkuma dienu, izņemot Preces pēc pasūtījuma, saskaņā ar radošo uzdevumu apstiprinājis Lietotājs/Pircējs. Labas kvalitātes Preču atgriešana iespējama, ja tiek saglabāts tās noformējums un patērētāja īpašības.

6.2.2. Ja Pircējs atsakās no Preces, Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā no Preces atgriešanas atgriež viņam atpakaļ naudu par iegādāto preci, izņemot Pārdevēja izdevumus, kas saistīti ar Lietotāja/Pircēja veikto atgriezto Preču piegādi, atgriezto Preču saņemšanu Pārdevēja noliktavā, kopā ar Pircēja aizpildītu atgriešanas pieteikumu.

6.2.3. Ja Lietotāja/Pircēja pieprasījuma brīdī līdzīga prece pie Pārdevēja nav pieejama, Pircējam ir tiesības atteikties no šiem Lietošanas noteikumu izpildes un pieprasīt atmaksāt par norādītajām Precēm samaksāto naudas summu. Pārdevējam ir pienākums 10 (Desmit) dienu laikā no Preces atgriešanas dienas atgriezt par atgriezto preci samaksāto naudas summu.

6.2.4. Lai noformētu kvalitatīvu Preču atgriešanu (t.sk. sakarā ar tās maiņu), Klients apņemas rūpīgi iepakot Preci (ar visām Preces tehniskajā dokumentācijā norādītajām sastāvdaļām un pilnu piederumu komplektu).

6.3. Nepietiekamas kvalitātes Preču atgriešana:

6.3.1. Par neatbilstošas ​​kvalitātes preci tiek uzskatīta prece, kas ir bojāta un nespēj nodrošināt savu funkcionālo īpašību izpildi.

6.3.2. Preču izskats ir jāpārbauda Saņēmējam Preces izpakošanas brīdī.

6.3.3. Izpakojot Preci, Pircējam ir jāpārbauda Preču izskats, daudzums un kvalitāte. Ja Pircējs konstatē neatbilstību, Pircējam nekavējoties par to jāpaziņo Pārdevējam, izmantojot saziņas formu “Kontakti”, rakstiski jāizsniedz atgriešanas pieteikums. Pēc Pasūtījuma saņemšanas pēc 14 dienām pretenzijas par preces ārējiem defektiem, to daudzumu, komplektāciju un noformējumu netiek pieņemtas.

6.3.4. Pretenzijas par samaksātās naudas summas atgriešanu par preci ir apmierināmas 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgās prasības uzrādīšanas dienas.

6.3.5. Naudas atmaksa tiek veikta, atgriežot samaksātās Preces izmaksas uz Preču pasūtīšanas laikā norādīto bankas kantu.

6.4. Atgriešanas metodes:

6.4.1. Ar kurjera starpniecību

7. ATBILDĪBA

7.1. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam radušies Interneta veikalā iegādāto Preču nepareizas lietošanas dēļ.

Pārdevējs nav atbildīgs par Lietotāja, reģistrējoties vai veicot Pasūtījumu, sniegtās informācijas precizitāti un pareizību.

8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

8.1. Lietotāja / Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas likumu "Fizisko personu datu apstrādes likums".

8.2. Reģistrējoties Vietnē, Lietotājs sniedz šādu informāciju: vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes adrese ar pilsētas pasta indeksu.

8.3. Sniedzot Pārdevējam savus personas datus, Vietnes apmeklētājs / lietotājs / Pircējs piekrīt to apstrādei, ko veic Pārdevējs, tostarp, lai izpildītu Pārdevēja saistības pret Vietnes apmeklētāju / lietotāju / Pircēju saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, reklamējot preces un pakalpojumus. Pārdevēja veiktās elektroniskās un sms aptauju veikšana, mārketinga kampaņu rezultātu uzraudzība, klientu atbalsts, preču piegādes organizēšana Pircējiem, balvu izloze starp Vietnes apmeklētājiem / Lietotājiem / Pircējiem, Vietnes Apmeklētāja / Lietotāja / Pircēja apmierinātības uzraudzība, kā arī Pārdevēja sniegto pakalpojumu kvalitāte.

8.4. Personas datu apstrāde ir jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts, izmantojot vai neizmantojot automatizācijas rīkus ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, sistematizēšana, uzkrāšana, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana, mainīšana) ieguve. , izmantošana, nodošana (arī nodošana trešajām personām, neizslēdzot pārrobežu pārsūtīšanu, ja nepieciešamība pēc tās radusies saistību izpildes gaitā), personas datu depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

8.5. Pārdevējam ir tiesības ar viņa piekrišanu uz Lietotāja/Pircēja e-pastu un mobilo tālruni nosūtīt informatīvus, tai skaitā reklāmas ziņojumus, kas izteikti, veicot darbības, kas nepārprotami identificē šo abonentu un ļauj ticami apliecināt viņa gribu saņemt ziņu. Lietotājam/Pircējam ir tiesības atteikties no reklāmas un citas informācijas saņemšanas, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus, informējot Pārdevēju par savu atteikumu pa tālruni, vai nosūtot attiecīgu iesniegumu uz Pārdevēja e-pasta adresi.

8.6. Pārdevējam ir tiesības izmantot "cookies" tehnoloģiju. Sīkdatnes nesatur konfidenciālu informāciju. Vietnes apmeklētājs/Lietotājs/Pircējs ar šo piekrīt sīkdatņu vākšanai, analīzei un izmantošanai, tostarp, ja to veic trešās puses statistikas veidošanas un reklāmas ziņojumu optimizēšanas nolūkos.

8.7. Pārdevējs saņem informāciju par Vietnes Apmeklētāja ip-adresi. Šī informācija netiek izmantota, lai identificētu Vietnes apmeklētāju.

8.8. Pārdevējs nav atbildīgs par Lietotāja/Pircēja Vietnē sniegto informāciju publiskā formā.

8.9. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Par pārkāpumu nav uzskatāms tas, ka Pārdevējs sniedz informāciju aģentiem un trešajām personām, kas darbojas, pamatojoties uz līgumu ar Pārdevēju, lai izpildītu saistības pret klientu.

9. LIETOŠANAS NOTEIKUMU DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.1. Šie Lietošanas noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad to akceptējis Apmeklētājs/Pircējs, un ir spēkā līdz Lietošanas noteikumu akcepta atsaukšanai.

10. PAPILDU NOTEIKUMI

10.1. Pārdevējam ir tiesības cedēt vai citādi nodot trešajām personām savas tiesības un pienākumus, kas izriet no tā attiecībām ar Pircēju.

10.2. Interneta veikals un sniegtie pakalpojumi var būt īslaicīgi, daļēji vai pilnībā nepieejami profilaktisko vai citu darbu vai citu tehnisku iemeslu dēļ.

10.3. Jautājumu un pretenziju gadījumā no Lietotāja/Pircēja viņš var sazināties ar Pārdevēju pa tālruni vai jebkurā citā pieejamā veidā. Visus radušos strīdus puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesu iestādē saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas tiesību aktiem.

10.4. Tiesas atzīšana par jebkura šo Lietošanas noteikumu spēkā neesamību neizraisa pārējo noteikumu spēkā neesamību.

10.5. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

bottom of page